Giá cà phê hôm nay

Thị trường(08/12/2023) Giá trung bình Thay đổi
Lon Don (T1/2024) 2,589 +25
NewYork (T3/2024) 177.50

+2.25

Đăk Lăk 60.200

-300

Lâm Đồng  59.400

-200

Gia Lai 60.000 -300
Đăk Nông 60.200

-200

Hồ Tiêu     

 

Ưu điểm của hợp đồng tương lai hàng hóa

Hợp đồng tương lai hàng hóa có tính: thanh khoản cao, Mua Bán 2 chiều, thị trường công khai, minh bạch giao dịch với tổng khối lượng lớn, chi phí giao dịch thấp, thời gian giao dịch thuận tiện giúp định giá trước giá hàng hóa trong tương lai và đa dạng hóa danh mục đầu tư, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Các bước giao dịch hàng hóa

Mở tài khoản
Nộp tiền ký quỹ
Tải phần mềm giao dịch
Giao dịch phái sinh
Theo dõi các tỷ lệ

Các nhóm sản phẩm