Kết Quả Đầu Tư Cà Phê Robusta: Tăng 25% Lợi Nhuận trong 1 Tháng

Thông Tin

Mức vốn đầu tư : 200 Triệu đồng với thời gian triển khai cho khách hàng nay từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 20/2 , với sản phẩm đầu tư chủ yếu là Robusta

Sản phẩm : Cafe Robusta

Hãy cùng Tiến Gia Phát xem lại hành trình với khách hàng này đã tối ưu lợi nhuận khi giao dịch hàng hóa mang lại mức lợi nhuận 25%

Hành trình tối ưu lợi nhuận

Khách hàng đã cùng Tiến Gia Phát đã tận dụng mức vốn đầu tư 200 triệu đồng để giao dịch hàng hóa, chủ yếu là cafe Robusta. Kết quả là họ đã đạt được mức lợi nhuận ấn tượng lên đến 25%. Đây là một hành trình đáng chú ý, và chúng ta sẽ cùng xem xét chi tiết để hiểu cách họ đã tối ưu hóa lợi nhuận.

Thách thức và cơ hội chiến lược đầu tư

Lựa Chọn Sản Phẩm Đầu Tư

Khách hàng chuyên viên sẽ cân nhắc lựa chọn sản phẩm dựa vào mức vốn đầu tư của họ. Trong trường hợp này, với khoản vốn 200 triệu đồng, chúng ta có thể xem xét đầu tư vào sản phẩm Cafe Robusta.

Số lượng lot cụ thể : Với mức vốn 200 triệu đồng, chúng ta có thể xem xét đầu tư vào 1-2 lot của cafe Robusta. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong phạm vi vốn đầu tư hiện có.

Kế Hoạch Quản Trị Rủi Ro

Mức rủi ro chấp nhận:

  • Từ điểm vào lệnh, chúng ta chỉ chấp nhận mức rủi ro từ 20 đến 30 bước giá.
  • Mỗi bước giá tương đương với 10 USD.
  • Do đó, mức rủi ro chấp nhận từ 200 đến 300 USD.

Cách Tìm Điểm Vào Lệnh và Phân Tích Thị Trường

Chuyên viên tư vấn đã được đào tạo một cách chuyên sâu về phương pháp phân tích sóng ELLIOT và PRICEACTION có thể áp dụng các bước sau để tìm điểm vào lệnh và phân tích thị trường:

Việc tuân thủ kỹ càng kế hoạch này để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong giao dịch hàng hóa.

Tổng Kết – Kết Quả Đạt Được

Tổng Lợi Nhuận : 56.581.400 VNĐ (28,29%) Trước phiên giao dịch TGP sẽ có 1 chiến lượt phân tích dự kiến trong ngày thị trường đang thiên về giảm hay tăng , dự kiến vùng mua bán cung cấp các mức kháng cự và hỗ trợ

  • Trong Phiên giao dịch sẽ có chuyên viên bám sát thị trường và tư vấn khi có thể mua hoặc bán sẽ chủ động tư vấn cho khách hàng và quyết định sẽ ở nhà đầu tư Trên mỗi lệnh tư vấn cho khách hàng TGP đều sẽ có kế hoạch quản trị rủi ro bằng việc xác định điểm dừng ở , Chốt lời theo tỉ lệ

Việc chuyên viên hỗ trợ cho khách hàng trong phiên giao dịch trong lúc thị trường đang chạy là điều cực kì quan trọng là kinh nghiệm – kiến thức- khả năng phân tích của cá nhân chuyên viên Khách hàng cần phải tuân thủ những vấn đề kế hoạch mà TGP phải đưa ra về thị trường này