Thông báo: V/v nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV

Kính gửi: Quý Khách hàng

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – Tiến Gia Phát Gửi tới Quý Khách Hàng Thông báo số 496/TB/TGĐ-MXV ngày 24/05/2023 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV. (Chi tiết trong thông báo đính kèm)

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.