Đặc điểm của giao dịch Hợp Đồng Tương Lai ở Việt Nam và làm thế nào để tiến hành giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa ?  

1. Đặc điểm của giao dịch hợp đồng tương lai ở Việt Nam

Nhà đầu tư cần phải biết rõ đặc điểm của giao dịch hợp đồng tương lai để có thể nắm rõ được về hợp đồng tương lai. Từ những đặc điểm đó để có thể giúp nhà đầu tư hàng hóa có nhiều lợi thế khi tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh tốt hơn.

1.1 Tính pháp lý 

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam hoạt động theo giấy phép sửa đổi bổ sung do bộ Bộ Công thương cấp năm 2018. Không như thị trường Bitcoin hay Forex đều chưa được Nhà nước công nhận nên thị trường hàng hóa lại là nơi đầu tư an toàn, được pháp luật bảo vệ. Vì thế nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về các giao dịch.

1.2 Tính chuẩn hóa

Các sản phẩm giao dịch được niêm yết trên các sàn quốc tế và được chuẩn hóa về chất lượng, độ lớn, tiêu chuẩn… Sàn giao dịch là nơi niêm yết hợp đồng và quy định các tiêu chuẩn của hợp đồng

1.3 Bù trừ và ký quỹ

Ký quỹ là giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ mang tính bắt buộc theo hợp đồng hai bên để đảm bảo việc thanh toán, làm giảm thiểu rủi ro mất khả năng thanh toán của các bên tham gia.

1.4 Dễ đóng vị thế

Nhà đầu tư tham gia hợp đồng có thể thực hiện đóng vị thế bất cứ lúc nào bằng cách tham gia vị thế ngược đối với hợp đồng tương tự. Điều đó sẽ giúp người sử dụng hợp đồng tương lai có thể linh hoạt trong việc dùng nguồn vốn.

1.5 Đòn bẩy tài chính

Khi tham gia hợp đồng, nhà đầu tư có thể thu được khoản lợi nhuận cao chỉ với số tiền đầu tư vừa phải, phù hợp. Đặc biệt, nhà đầu tư chỉ cần đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

1.6 Tính cam kết và thực hiện nghĩa vụ trong tương lai

Khi giao dịch hợp đồng, cả hai bên đối tác đều bị ràng buộc bởi các quyền và nghĩa vụ nhất định. Ví dụ bên bán cần phải giao đúng khối lượng tài sản và có quyền được nhận tiền từ bên mua, ngược lại bên mua phải trả tiền đủ và đúng hạn cho bên bán.

1.7 Tính thanh khoản

Tính thanh khoản của thị trường khá cao bởi sự tham gia của hơn 50 quốc gia với nhiều thành phần như nhà đầu cơ, nhà sản xuất, công ty sản xuất, nhà nước… Do đó, lượng tiền trong thị trường rất lớn dẫn đến tính thanh khoản cao. 

 2. Làm thế nào để tiến hành giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa?

Cơ chế giao dịch hợp đồng tương lai gần tương tự như chứng khoán thông thường nhưng sức hấp dẫn của sản phẩm hợp đồng tương lai được thể hiện ở việc nhà đầu tư có thể mua / bán mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở tương ứng do bản chất hợp đồng tương lai là giao dịch dựa trên kỳ vọng giá của các nhà đầu tư. Chính vì vậy, khi tin rằng thị trường giảm, nhà đầu tư hoàn toàn có thể bán khống hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục trước sau đó mua lại để chốt lãi/lỗ. Khi phòng ngừa rủi ro (hedge) bằng hợp đồng tương lai, sự giảm – tăng giá trị danh mục sẽ được bù đắp bởi việc tăng giảm của hợp đồng tương lai.

Ảnh: Cơ chế giao dịch hợp đồng tương lai ( trong quy trình này thành viên giao dịch cũng đồng thời là thành viên bù trừ)

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

XIN CÁM ƠN !!