Rút tiền

    Hướng dẫn rút tiền:

    -    Khách hàng thực hiện yêu cầu rút tiền trên Web: Tiengiaphat.vn

    -    Bộ phận admin sẽ kiểm tra xác thực thông tin của khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu và tiến hành rút tiền về tài khoản ngân hàng cho Khách hàng.

    Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h00 đến 11h45, Chiều từ 13h30 đến 16h45. Khách hàng sẽ nhận được tiền tối đa trong vòng 36 tiếng kể từ khi MXV xác nhận yêu cầu rút tiền.

    Ghi chú: Khách hàng chỉ được rút tiền về Tài khoản ngân hàng có tên Tài khoản trùng với tên Khách hàng.