Bạch Kim Nymex

1. Đặc tả sản phẩm

Hàng hóa giao dịch Bạch kim NYMEX
Mã hàng hóa PLE
Độ lớn hợp đồng 50 troy ounce/lot
Đơn vị giao dịch USD/troy ounce
Thời gian giao dịch Mùa hè: Thứ 2 – Thứ 6 Mùa đông: Thứ 2 – Thứ 6
05h00 – 04h00
(Ngày hôm sau)
06h00 – 05h00
(Ngày hôm sau)
Bước giá 0.1 USD/troy ounce
Tháng đáo hạn Theo quy định của MXV
Ngày đăng ký giao nhận 05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

2. Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng của Bạch kim được quy định theo quy định sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

3. Các yếu tố ảnh hưởng

  • Kinh tế Nam Phi: Nam Phi sản xuất hơn 75% sản lượng bạch kim hàng năm trên toàn cầu và chiếm 95% trữ lượng trên thế giới. Thị trường Nam Phi rất biến động, các sự kiện như: đình công, bất ổn chính trị… có thể tác động đến nguồn cung và giá bạch kim.
  • Công nghiệp ô tô: Bộ chuyển đổi xúc tác trong ô tô chiếm gần 40% tổng nhu cầu bạch kim toàn cầu. Do đó, xu hướng tăng trưởng trong lĩnh vực ô tô có thể làm tăng giá bạch kim và ngược lại, nhu cầu này giảm sẽ làm giảm giá.
  • Sản phẩm thay thế: Giá bạch kim tương đối cao và các nhà sản xuất ô tô có thể tìm kiếm các công nghệ thay thế. Palladi hiện thay thế một phần bạch kim được sử dụng trong các bộ chuyển đổi xúc tác. Nếu những công nghệ này được cải thiện, thì nhu cầu về bạch kim có thể bị suy yếu và khiến giá giảm.
  • Nhu cầu đầu tư: Nhu cầu đầu tư chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nhu cầu hàng năm. Tuy nhiên, suy yếu của đồng đô la Mỹ và giá vàng tăng cao có thể khiến người tiêu dùng chuyển sang đầu tư vào bạch kim, làm giá cả tăng lên.