Đồng LME

1. Đặc tả sản phẩm

2. Tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của sản phẩm Đồng giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).

Đồng loại A có thành phần hóa học theo một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:

a. BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

b. GB/T 467-2010 – Cu-CATH-1

c. ASTM B115-10 – cathode Grade 1

– Đồng được giao dưới dạng Cathode, khối lượng giao nhận/hợp đồng sai số cho phép +/- 2%.

– Đồng được giao theo hợp đồng phải theo thương hiệu được LME phê duyệt.

– Tiêu chuẩn BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN