Dầu Thô WTI micro

1. Đặc tả hợp đồng

Hàng hóa giao dịch Dầu thô WTI NYMEX
Mã hàng hóa MCLE
Độ lớn hợp đồng 100 thùng/lot
Đơn vị yết giá USD/thùng
Thời gian giao dịch Mùa hè Mùa đông
Thứ 2 – Thứ 6: 05h00 – 04h00
(Ngày hôm sau)
Thứ 2 – Thứ 6: 06h00 – 05h00
(Ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD/thùng
Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc 6 tháng gần nhất tiếp theo
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Theo quy định của MXV
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

2. Tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN