Bản tin thị trường hàng hóa phiên 01/06/2023

1. Ngô CBOT, đóng cửa ở mức 594, không có sự thay đổi so với phiên trước

Dữ liệu sản xuất ethanol hàng tuần của EIA sẽ được công bố vào sáng mai vì Ngày Tưởng niệm. 

Báo cáo Tiến độ vụ mùa hàng tuần có 22/23 vụ ngô đã hoàn thành trên 92%. Tỷ lệ xuất hiện trên toàn quốc đạt 72% vào ngày 28/5, so với mức trung bình là 63%. Xếp hạng điều kiện NASS ban đầu được chuyển thành 374 trên chỉ số Brugler500. Số liệu ban đầu của năm ngoái là 380.

Hôm nay là ngày trồng cuối cùng để được bảo hiểm đầy đủ ở IA, MN và WI. Hoa về phía tây của họ là sớm hơn. Các tiểu bang của ECB là ngày 5 tháng 6. Các nhà sản xuất có thể trồng trọt sau những ngày đó nhưng sẽ mất một số bảo hiểm cho mỗi ngày họ đến muộn. 

2. Lúa mì CBOT, đóng cửa ở mức 594.2, tăng 3.2 cent

Báo cáo tiến độ trồng trọt hàng tuần của USDA cho thấy việc trồng lúa mì vụ xuân đã hoàn thành 85% tính đến ngày 28/5. Đối với lúa mì mùa đông, NASS báo cáo 72% sản lượng thu hoạch toàn quốc bao gồm 98% đối với OK, 95% đối với TX và 84% đối với KS. Điều kiện lúa mì mùa đông đã cải thiện 10 điểm trên chỉ số Brugler500 lên 288. 

Ủy ban Châu Âu đã đánh dấu xuất khẩu lúa mì của mùa vụ ở mức 28,4 triệu tấn cho đến ngày 28/5, tăng 11% so với tốc độ của năm ngoái. 

Dữ liệu của Nga cho biết dự trữ lúa mì là 12 triệu tấn vào ngày 1 tháng 5, cao gấp đôi mức trung bình 5 năm. 

3. Đậu tương CBOT, đóng cửa ở mức 1299,6, tăng 3,2 cent. Khô đậu tương, đóng cửa ở mức 393.4, tăng 0.8 cent. Dầu đậu tương, đóng cửa ở mức 46.20, không có  sự thay đổi so với phiên trước

Các nhà phân tích đang tìm kiếm mức trung bình 184,8 mbu trong báo cáo Dầu và Chất béo của NASS vào thứ Tư. Phạm vi đầy đủ là từ 182 đến 186,2 mbu so với 180,9 của năm ngoái. Trung bình, các thương nhân kỳ vọng trữ lượng dầu đậu nành sẽ tăng lên 2,497 tỷ pound so với 2,424 tỷ pound một năm trước.

Dữ liệu Tiến độ cây trồng hàng tuần cho thấy việc gieo trồng đậu tương đã tiến bộ 17 điểm phần trăm lên 83% tính đến ngày 28/5. Đó là một tuần trước tốc độ trung bình 65%. Tỷ lệ xuất hiện trên toàn quốc được đánh dấu ở mức 56%, nghĩa là xếp hạng tình trạng NASS ban đầu sẽ được cung cấp bắt đầu từ báo cáo tuần tới.