Bản tin thị trường hàng hóa phiên 02/06/2023

1. Ngô CBOT, đóng cửa ở mức 592.4, giảm 1.4 cent

Báo cáo Nghiền ngũ cốc hàng tháng của USDA có 415,74 mbu ngô được sử dụng cho ethanol vào tháng Tư. Đó là mức giảm 4,7% so với tháng 3 nhưng gần bằng mức của mùa trước. Tổng lượng ngô sử dụng chính thức là 64,8% so với dự báo của WASDE cho đến tháng 4 với 3,4 bbu. 

Dữ liệu EIA hàng tuần cho thấy các nhà sản xuất ethanol đã tăng trở lại trên 1 triệu thùng đối với sản lượng trung bình hàng ngày của họ với 1,004 trong tuần kết thúc vào ngày 26/5. Đó là +1m đầu tiên kể từ giữa tháng Tư. Dự trữ ethanol cao hơn 291.000 thùng lên 22,332 triệu.

Dữ liệu xuất khẩu của Brazil có 385.000 tấn ngô xuất khẩu trong tháng 5. Đó là thấp hơn nhiều so với 1,09 MMT xuất xưởng năm ngoái. 

Các ước tính thương mại trước báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần là khoảng 100.000 tấn hàng bị hủy bỏ vụ cũ và 400.000 tấn hàng bán ròng mới. Lượng đặt trước cây trồng mới được ước tính từ 0 tấn đến 300.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 25/5. 

2. Lúa mì CBOT, đóng cửa ở mức 610.6, tăng 16.4 cent

Các thương nhân kỳ vọng sẽ thấy các đơn đặt hàng lúa mì vụ cũ trong khoảng từ 100.000 tấn bị hủy ròng và 100.000 tấn doanh số bán ròng mới trong báo cáo FAS vào ngày mai. Doanh số xuất khẩu lúa mì vụ mới ước tính từ 200.000 tấn đến 450.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 25/5. 

Ủy ban Châu Âu đã đánh dấu xuất khẩu lúa mì của mùa vụ ở mức 28,4 triệu tấn cho đến ngày 28/5, tăng 11% so với tốc độ của năm ngoái. 

3. Đậu tương CBOT, đóng cửa ở mức 1329.4, tăng 29.6 cent. Khô đậu tương, đóng cửa ở mức 401.4, tăng 8 cent. Dầu đậu tương, đóng cửa ở mức 47.86, tăng 1.66 cent

NASS báo cáo 186,97 mbu đậu nành đã được chế biến trong tháng Tư. Con số này đã giảm 5,5% so với tháng 3 vào một ngày ít đông đúc hơn, nhưng là một kỷ lục mới trong tháng. Các thương nhân đang tìm kiếm trung bình 184,8 mbu đi vào. Dự trữ dầu đậu nành là 2,54 tỷ lbs, so với 2,39 tỷ lb vào tháng trước và 2,5 tỷ dự kiến. 

Các báo cáo trên dây cho thấy các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đã đặt 179.000 tấn đậu tương Brazil cho đợt giao hàng tháng Sáu. 

Dữ liệu xuất khẩu chính thức của Brazil đánh dấu chương trình đậu tương của tháng 5 ở mức 15,61 triệu tấn. Đó là mức tăng 47% so với ngày 22 tháng 5. 

Nhà giao dịch ước tính trước báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần có lượng đặt trước hạt đậu cũ từ 100 nghìn tấn bị hủy và 300 nghìn tấn doanh số thuần mới. Doanh số bán đậu cũ được ước tính lên tới 450.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 25/5. Các sản phẩm dao động từ 175k đến 500k MT cho bữa ăn và 0k đến 20k MT cho dầu đậu nành.