Bản tin thị trường hàng hóa phiên 24/05/2023

1. Ngô CBOT, đóng cửa ở mức $577.4, tăng 6.4 cent

Cơ sở ECB vụ mùa cũ là gần 11 1/2 xu theo cmdtyView, trong khi giá thầu WCB vẫn cao hơn 42 3/4 xu so với tháng Bảy. Giá thầu vụ mùa mới trung bình là 36 xu trong tháng 12, so với -29 xu năm ngoái vào thời điểm này. 

QPF 7 ngày của NOAA cho thấy một tuần khô ráo ở phía tây Indiana cho đến E. NE. Một số phần của OH và E. KS sẽ nhận được 1/4”, nhưng hầu hết Vành đai ngô sẽ hoàn toàn không có mưa trong tuần. Bản đồ Crop Explorer của USDA có WMO đủ nghiêng để giới hạn ở Iowa. Độ ẩm của đất ở Kansas và Nebraska vẫn không đủ. 

CONAB báo cáo rằng vụ ngô Safrinha của Brazil đã được thu hoạch 0,2%, với 13,6% trưởng thành. 

2. Lúa mì CBOT, đóng cửa ở mức $622,2, tăng 16 cent

Hàn Quốc đã đặt 135 nghìn tấn lúa mì thông qua đấu thầu, được cung cấp với 50 nghìn tấn từ Mỹ và Úc và 35 nghìn tấn từ Canada. 

Lượng mua lúa mì nhập khẩu của Hoa Kỳ đã đạt 7 lô hàng, mỗi lô 30.000 tấn – theo nguồn tin của Reuters. Ba Lan (5) và Đức (2) được báo cáo là nguồn gốc. 

QPF 7 ngày của NOAA có nhiều mưa hơn trong dự báo cho NE Colorado thông qua vùng cán xoong Texas. Các tích lũy đạt đỉnh gần 2 1/2” với hầu hết các khu vực W. HRW mong đợi ít nhất 3/4”. 

Báo cáo Tiến độ vụ mùa hàng tuần cho thấy việc trồng lúa mì vụ xuân đã tăng 24% điểm lên 64% hoàn thành. Tốc độ trung bình sẽ đạt 73% vào ngày 21/5. Minnesota đã tăng 46% trong tuần và hiện cao hơn 3% so với mức trung bình. NASS có lúa mì mùa đông tăng 61% tính đến ngày 21/5 – khớp với mức trung bình 5 năm. Ở KS, 73% vụ mùa trúng đích và ở OK 95% vụ mùa tính đến ngày 21/5. 

3. Đậu tương COBT, đóng cửa ở mức 1322.4$, giảm 18.6 cent. Khô đậu tương, đóng cửa mức 406.4, giảm 5.8 cent. Dầu đậu tương, đóng cửa mức 47.76, giảm 1.01 cent.

Giá ngô và lúa mì tương lai tăng mạnh vào thứ Ba trong khi thị trường đậu tương giảm. 

Báo giá từ dữ liệu cmdtyView có cơ sở đậu tương ECB gần -3 3/4 cent, so với -29 1/4 cent trong WCB cho vụ cũ. Giá thầu cây trồng mới đã được hiển thị ở mức 56 1/2 xu vào tháng 11, so với 53 xu dưới cùng thời điểm năm ngoái.