THÔNG BÁO V/v: Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao Dịch Hàng Hóa ở nước ngoài mà Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam có liên thông

Kính gửi: Quý khách Hàng

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – Tiến Gia Phát gửi tới Quý Khách Hàng Thông báo số 177/QĐ-TGĐ-MXV ngày 27/02/2024 về việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam có liên thông. (Chi tiết trong thông báo đính kèm)

MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

XIN CÁM ƠN !!