Bản tin thị trường hàng hóa phiên 17/05/2023

1. Hợp đồng tương lai Ngô giảm 11,2 cent vào Thứ Ba. 

Báo cáo tiến độ trồng trọt của NASS có 65% ngô vụ mới được trồng tính đến ngày 14/5. Mức tăng hàng tuần là 16% và vẫn cao hơn mức trung bình 6%. Colorado, KS, MI, ND, OH và WI đều đang đi sau tốc độ trung bình tương ứng của chúng, trong đó North Dakota chỉ trồng được 6%. Tỷ lệ nảy mầm của bắp đạt 30% so với mức trung bình 25%. NASS cũng có 28% diện tích milo vụ mới được trồng tính đến ngày 14/5, phù hợp với tốc độ trung bình. 

2. Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT theo sau các thị trường ngũ cốc khác giảm vào thứ Ba với mức lỗ từ 1,4% đến 2%, ở mức 13,2 cent. Giá lúa mì vụ xuân giao sau tăng 5,5 xu trong ngày do tiến độ trồng trọt chậm được chỉ ra bởi NASS. 

Dữ liệu của NASS cho thấy diện tích trồng lúa mì vụ xuân đã tăng từ 24% lên 40% trong tuần kết thúc vào ngày 14/5. Con số này vẫn thấp hơn 17% so với mức trung bình 5 năm. NASS cho thấy tỷ lệ nảy mầm của lúa mì vụ xuân là 13%, so với mức trung bình là 23%. Đối với lúa mì mùa đông, 49% đứng đầu vào ngày 14/5, so với mức trung bình là 48%. Các điều kiện được cải thiện trên toàn quốc lên 274 trên thang điểm Brugler500, mặc dù UNCH ở mức 29% tốt/cũ. 

3. Vào cuối ngày thứ Ba, giá đậu tương thấp hơn từ 1,8% đến 2,6%. Điều đó dẫn đến việc giảm 36 cent trong tháng 7 và giảm 24 cent trong tháng 11.  Giá khô đậu tương kỳ hạn kết thúc ngày thấp hơn $3,30 đến $4/tấn. Dầu đậu tương kỳ hạn tháng trước đã giảm mạnh 4%, giảm 2.24 cent 

NASS báo cáo tiến độ trồng đậu nành đã tăng 14% lên 49% tính đến ngày 14/5. Điều đó vẫn cao hơn 13% so với mức trung bình. Sự xuất hiện của đậu được đánh dấu ở mức 20% trên toàn quốc, so với mức trung bình là 11%.