Bản tin thị trường hàng hóa phiên 25/05/2023

1. Ngô CBOT, đóng cửa ở mức 587.2, tăng 9.6 cent

Dữ liệu EIA hàng tuần cho thấy các nhà sản xuất ethanol đạt sản lượng trung bình 983 nghìn thùng mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 19/5. Đó là mức giảm 4.000 thùng mỗi ngày so với tuần trước và là tuần thứ 5 liên tiếp dưới 1 triệu thùng/ngày. Dự trữ ethanol nhẹ hơn 1,15 triệu thùng ở mức 22,041 triệu. 

Xuất khẩu Ước tính doanh số bán ngô vụ cũ trong khoảng 500.000 tấn bị hủy ròng đến 400.000 tấn doanh số mới. Hoạt động kinh doanh cây trồng mới dự kiến ​​dưới 300.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 18/5. 

ANEC của Brazil ước tính xuất khẩu ngô trong tháng 5 sẽ đạt tổng cộng 387 nghìn tấn, giảm so với 571 nghìn tấn trong dự báo trước đó của họ.

Bộ Nông nghiệp Ukraine báo cáo xuất khẩu ngũ cốc trong mùa chậm hơn 4,6% so với tốc độ của năm ngoái với 44,6 triệu tấn được vận chuyển – bao gồm 26,4 triệu tấn ngô, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. 

2. Lúa mì COBT, đóng cửa ở mức 606.2, giảm 16 cent

Trước dữ liệu FAS hàng tuần, các nhà phân tích đang mong đợi USDA báo cáo giữa 75.000 tấn lúa mì vụ cũ bị hủy bỏ và 100.000 tấn doanh số ròng vụ mùa cũ mới. Doanh số xuất khẩu cây trồng mới được ước tính từ 200.000 tấn đến 500.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 18/5. 

Bộ Nông nghiệp Ukraine báo cáo xuất khẩu ngũ cốc trong mùa chậm hơn 4,6% so với tốc độ của năm ngoái với 44,6 triệu tấn được vận chuyển – bao gồm 15,3 triệu tấn lúa mì, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 

3. Đậu tương CBOT, đóng cửa ở mức 1324.4, tăng 2 cent. Khô đậu tương, đóng cửa 402.2, giảm 4.2 cent. Dầu đậu tương, đóng cửa ở mức 48, tăng 0.24 cent

Các nhà phân tích đang mong đợi USDA báo cáo giữa 50.000 tấn hàng bị hủy bỏ ròng và 300.000 tấn hàng mới bán ròng đối với đậu vụ cũ trong báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần. Doanh số vụ mùa mới dự kiến ​​sẽ đạt từ 100.000 tấn đến 675.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 18/5. 

Ước tính doanh số xuất khẩu bột đậu nành dao động từ 150.000 tấn đến 550.000 tấn trong tuần, trong đó giao hàng 23/24 là dưới 150.000 tấn. Các thương nhân dự đoán sẽ có ít hơn 10.000 tấn dầu đậu nành được bán trong tuần cho cả ngày 23/22 và ngày 24/23. 

Iran đã đặt 260.000 tấn bột đậu nành thông qua đấu thầu quốc tế. ANEC báo cáo xuất khẩu bột đậu tương tháng 5 của Brazil đang trên đà đạt 2,5 triệu tấn trong tháng 5. Xuất khẩu đậu tương ước đạt 15,9 triệu tấn. Liên minh châu Âu đã báo cáo nhập khẩu đậu tương của vụ này đạt 11,36 triệu tấn tính đến ngày 21 tháng 5.